Linciau Pwysig

Ysgol Iach

Cynllun Ysgolion Iach

Mae’r ysgol ar ei thrydedd flwyddyn o’r Cynllun Ysgolion Iach. Mae bod yn rhan o’r cynllun wedi bod yn fuddiol iawn. Mae llawer o arferion gwahanol wedi’u sefydlu.


   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Logon Gwefan gan Delwedd