Linciau Pwysig

Urdd

 

Ers Medi 2011 Adran Ysgol o'r Urdd sydd yn yr ysgol.

Bydd yr Ysgol yn ceisio sicrhau fod pawb yn ymaelodi

gyda'r Urdd yn flynyddol rhwng Medi a Hydref.

Mae'n fwriad sicrhau fod pawb sydd yn ymaelodi yn cael

cyfle i gymryd rhan mewn gymaint o weithgareddau'r

Urdd ag sydd yn ymarferol bosib ac yn ol gallu'r staff.

 

Cewch flas ar drefniadau gweithgareddau'r Urdd drwy glician ar y linc:

http://www.urdd.org/

Cliciwch ar Fy Ardal I ac yna Mon i ddarganfod mwy.

 

2011/2012

Eleni mae disgyblion o'r ysgol wedi cymryd rhan yn y canlynol hyd at Mai 2012:

Eisteddfod Cylch

Eisteddfod Sir

Eisteddfod Dawns

Eisteddfod Cerdd Dant

Eisteddfod Celf a Chrefft Sirol

Peldroed 5 bob ochr Sirol

Peldroed 5 bob ochr Cenedlaethol

Rygbi 7 bob ochr Sirol

Peldroed 7 bob ochr Sirol

 


   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Logon Gwefan gan Delwedd