Linciau Pwysig

Tymhorau

2017-2018


TYMOR:

Hydref 2017

1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017

Gwanwyn 2018

8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018

Haf 2018

9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018


Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun 4 Medi 2017.


GWYLIAU:

Hanner Tymor

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017

Gwyliau’r Nadolig

25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018

Hanner Tymor

12 - 16 Chwefror 2018

Gwyliau’r Pasg

26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018

Calan Mai

7 Mai 2018

Hanner Tymor

28 Mai – 1 Mehefin 2018

 

Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2018 – 2019 wedi eu cadarnhau hyd yma.

1 Medi 2017 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol

4 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Daw hyn a'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau, yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar
ddiwedd Tymor yr Haf.

 

   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Gwefan gan Delwedd