Linciau Pwysig

Pwy di Pwy

2014/2015

RHESTR STAFF YSGOL GYMUNED BODFFORDD

 

Pennaeth ac athro B4,5 a 6: Mr Rhys Glynne Roberts B.Add

 

Athrawes Bl Meithrin, Derbyn a B1: Mrs Ffion Louise Jones B.Add. (ar gyfnod MAMOLAETH)

 

Athrawes Bl Meithrin, Derbyn a B1: (Rhan Amser + llanw dros gyfnod Mamolaeth Ffion L Jones): Miss Ruth Teleri Jones B.Add.

 

Athrawes B2 a 3 (Rhan Amser + llanw dros gyfnod Mamolaeth Ffion L Jones): Miss Gwawr Roberts B.Add

 

Athrawes 10% CPA: Mrs Kayley Williams (yn gweithio 2 ddiwrnod yr wythnos ac yn cymryd cyfrifoldeb am Gelf a Dylunio a Thechnoleg yn bennaf a rhyddhau’r Pennaeth 0.5 o ddiwrnod yr wythnos i weithio’n strategol + cyfnodau digyswllt ANG)

 

Staff Cefnogol Dosbarth

Cymhorthydd Meithrin (Cyfnod Sylfaen): Mrs Meryl Goulding – rhan amser pob prynhawn wedi lleoli gyda’r plamt Meithrin.

Cymhorthydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cyfnod Sylfaen / CA2 Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3):Miss Leah Davies - cefnogi disgybl datganiad + oriau Cymorth Un i Un a DYFAL DONC

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen: Mrs Gaynor Jones (25 awr cyswllt)

Cymhorthydd Gofal (Cyfnod Sylfaen): Mrs Iona Ponsonby (Oriau cyswllt Cymhorthydd Gofal + oriau Targedu Cymorth Un i Un a DYFAL DONC)

Cymhorthydd Gofal dros gyfnod mamolaeth Iona Ponsonby (CS): Mrs Louise Evans

Cymhorthydd Gofal / ADY (Cyfnod Sylfaen): Mrs Michelle Ewing – cefnogi disgybl datganiad

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen (Ychwanegol): Miss Ffion Môn Hughes (25 awr)

Cymhorthydd ADY (CA2 – oriau Datganiad + cymorth targedu): Mrs Clare Jones – cefnogi disgybl datganiad

Cymhorthydd ADY (CS – oriau Datganiad + cymorth targedu): Mrs Lindsay Vaughan – cefnogi disgybl datganiad

 

 

Staff Ategol

 

Clerc Gweinyddol a Clerc Cinio: Mrs Heulwen Pigott (yn gweithio 10 awr yr wythnos - yn yr ysgol bob dydd Llun a dydd Gwener)

 

Gofalwraig: Ms Einir W. Jones

 

Dirprwy Ofalwraig: Miss Llinos Davies

 

Goruchwylwyr Clwb Brecwast: Ms Einir W. Jones a Mrs Eleanor W Jones

 

 

 

Staff y Gegin: Cwmni CATERLINK sydd yn darparu arlwyaeth Cinio Ysgol. Cogyddion yr ysgol yw:

 

JUNE JONES a WENDY OWEN.

 

 

Llywodraethwyr yr Ysgol

 

Mr Einion Williams (Cadeirydd)

 

Mr Dylan Rees (Is-Gadeirydd)

 

Mr Rhys G Roberts (Pennaeth)

 

Mrs Ffion L Jones (Cynrychioydd Athrawon)

 

Mrs Meryl Goulding (Cynrychiolydd Staff Ategol)

 

Mrs Gaynor Jones (Cynrychiolydd Rhieni)

 

Mrs Chantal Frazer (Cynrychiolydd Rhieni)

 

Mrs Cerys Jones

(Cynrychiolydd Rhieni + Llywodraethwyr Enwebedig Diogelu Plant ac ADY)

 

Mrs Margaret Evans

 

Ms Einir W Jones

 

Mr Gareth Parry

 

 

Mrs Gladys Hughes (Clerc)

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  •  


   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Logon Gwefan gan Delwedd