Linciau Pwysig

Llwyddianau

LLWYDDIANNAU 2011/2012

 


Eisteddfod yr Urdd

Eisteddfod Cylch yr Urdd Llangefni 2012

 

Eisteddfod Sir yr Urdd 2012

CARI JONES - 1af Llefaru Blwyddyn 3 a 4

CARI JONES - 2il Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 3 a 4

CARI JONES - 2il Unawd Canu Blwyddyn 3 a 4

Grwp Dawnsio Disgo / Hip Hop - 4ydd


 

Chwaraeon

 

Peldroed

Cystadleuaeth Peldroed 5 Bob Ochr Sirol Yr Urdd (Ysgolion Bach)

Ysgol Gymuned Bodffordd ddaeth i'r brig ym Mhlas Arthur. Bydd y tim yn mynd ymlaen i gynrychioli Ynsy Mon nawr yn y Chwaraeon Cenedlaethol yn Aberystwyth ym mis Mai.


 

Gemau 'Cyfeillgar'

Ysgol Gymuned Bodffordd 6 - Ysgol y Graig 4


Gemau Cwpan

Rownd 1

Ysgol Bryngwran 0 - Ysgol Gymuned Bodffordd 3

Rownd 2

Ysgol Moelfre 0 - Ysgol Gymuned Bodffordd 6

Rownd Cyn-derfynnol

Ysgol Gymuned Bodffordd v Ysgol Ffrwd Win (i'w drefnu)


 

Rygbi

Mae bri ar rygbi yn Ysgol Gymuned Bodffordd. Pa ryfedd mae Mr R y prifathro yn meddwl am rygbi yn ei gwsg!

 

Gemau Cyfeillgar

 

Gemau Cystadleuol

Daeth Tim 7 bob ochr TACLO LLAWN yr ysgol yn drydydd yng Nghystadleuaeth Rygbi Sirol yr Urdd. Pwynt oedd rhwng y tim ail safle a ninnau yn anffodus. Rhaid canmol y plant am eu perfformiad - dipyn o glod yn erbyn ysgolion mawr a plant hynach.

 


   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Logon Gwefan gan Delwedd