Linciau Pwysig

Cyngor Ysgol

Y CYNGOR YSGOL

Mae pob ysgol bellach i drefnu cyngor ysgol. Rôl y Cyngor ysgol yw cyfrannu at drefniadaeth a strategaeth yr ysgol o du’r disgyblion. Cynrychiolir disgyblion gan un neu ddau aelod o bob dosbarth o Flwyddyn 2 hyd Blwyddyn 6 yn yr ysgol hon. Cynhelir etholiadau yn flynyddol o gwmpas Pasg i ddewis aelodaeth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.

Aelodaeth y Cyngor Ysgol 2011/2012

 

  Blwyddyn 2
  Blwyddyn 2
  Blwyddyn 3 a 4
  Blwyddyn 3 a 4

  Blwyddyn 5 ac Ysgrifennydd
  Blwyddyn 5
  Blwyddyn 6
  Blwyddyn 6 ac Ysgrifennydd
  Blwyddyn 6 a Cadeirydd
  Blwyddyn 6 a Trysorydd

Mae cytundeb bod y Cyngor Ysgol yn cyfarfod tua unwaith y mis. Bydd Mr Rhys G. Roberts neu Miss Ffion Jones yn bresennol ymhob cyfarfod.

CYNGHORAU DOSBARTH

Mae gan y ddau ddosbarth Gyngor Dosbarth. Bydd y Cyngor Dosbarth yn cyfarfod unwaith yr wythnos neu yn ol y galw er mwyn trafod materion sydd yn berthnasol i'r dosbarth a bydd gan bob aelod o’r dosbarth lais ymhob cyfarfod.

Mae lle i LAIS Y PLENTYN yn Ysgol Gumuned Boddffordd.


   Argraffu E-bostiwch Ni Marciwch Ni Sôn wrth ffrind
 
   
 
Ysgol Gymuned Bodffordd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LZ - ffôn: 01248 723384

Logon Gwefan gan Delwedd